Musikens många effekter

Musiken har en enorm kraft att beröra oss människor till skratt och tårar. Den lugnar och piggar upp. Många effekter existerar i musikens värld där även påskyndning av olika sjukdomars rehabiliteringsbehov bland annat kan räknas in till musikens nyttoskäl.

Musikens positiva effekt börjar redan när en person som finner musiken tilltalande lyssnar till tonernas början. Att utföra tråkiga vardagssysslor som exempelvis städning kan en uppiggande, tempohöjande och tilltalande musik göra det mer lätt att utföra sysslorna. Vem har inte någon gång satt igång dammsugaren och i takt med musiken dragit munstycket över golvet, kanske till och med tagit ett par danssteg till musiken? Säkert ganska många. Men för att få en positiv effekt av musiken är det viktigaste att den tilltalar just dig som lyssnar. Är det musik man inte tycker om att lyssna på blir det lätt en tvärtom-effekt. Alla människor har olika musiksmak där en del föredrar hårdrock, andra klassisk musik medan en del lyssnar på visor. Det som spelar mest roll är den personliga upplevelsen av musiken.

Musik till gagn för inlärning

Musik kan påverka positivt i flera avseenden, däribland inlärning och personligt välbefinnande. Musik kan gagna små barn i förskoleåldern till bättre språkinlärning men också den mentala utvecklingen genom att få vara i musikens värld. Det kan räcka med en enkel instrumental uppfinning i form av att slå på burkar eller hinkar som trummor. Alla barn som får regelbunden aktivitet inom musik kan också få lättare att ta till sig räknekunskaper senare i livet.

När mindre barn kommer upp i skolålder kan musik främja koncentration och inlärning och göra att läxor utförs lättare av barnen. Musik har en god nyttoeffekt i detta vilket kan läsas i en av Aftonbladets artiklar musikens gagn till inlärning kring effekten av hur musik påverkar barnens inlärning.

Musik för stimulering

Om man står inför att lösa ett eller flera problem kan faktiskt positiv effekt uppnås till att lösa dessa problem lättare genom att lyssna på för individen okänd musik. Det kan främja hjärnan att kunna stimulera minnet till en snabbare lösning på problemet som ska lösas. Detta gäller främst instrumental musik enligt forskare. Även i stillasittande arbeten som länge varit känt att skada kroppen kan musik stimulera till omedveten rörelse och förhindra skador. Därför är det bra att ha musik på om möjligt på sin arbetsplats för att främja till en friskare kropp.

Musik för rehabilitering och välmående

Många människor kan hamna i situationer där rehabilitering av olika slag och olika tyngd är en förutsättning för att kunna komma tillbaka till sin tidigare levnadsstandard. Oavsett om det är fysisk eller psykisk rehabilitering är experter överens om att musik kan både bota, lindra och förkorta en människas sjukdom eller symtom. I Svenska dagbladet finns en artikel musik som främjar välmående som handlar om hur musik kan nå fram till oss i vårt undermedvetna mer än vad ord och tal kan göra.

Människan är unik och det finns många själsliga rum som vi inte ännu bekantat oss med men där musik kan nå längre och djupare som bidrar till att kanske förkorta en sjukdom, livskris eller någon annan situation där man inte själv kan göra sig fri eller frisk utan hjälp.

Att använda sig av musikterapi kan täcka in många områden. På Wikipedia finns att läsa om musikterapi saklig information kring denna form av terapi där det är vetenskapligt bevisat att musiken kan främja till en rad olika påskyndningar till friskhet ur bland annat psykiska syndrom och tillstånd eller vid ren konkret fysisk rehabilitering.

Musik kan bidra till förbättrad livsstil i olika livssituationer och bidra till att en person på sikt mår bättre och kan leva fullt ut i takt med musiken.