Musikens betydelse för många

Kan vem som helst sjunga vackert? Kan vem som helst spela något instrument? Kan alla lära sig att bli en musiker?

Eller är det något som bara finns i en del människors själar?

På den här bloggen kan mycket kring musikens värld hittas och nedskrivna ord om musikens roll till verkligheten.

Att vara musiker av något slag är för många en självklarhet att bli och vara redan från tidiga år i livet. För andra kanske ens egen musikgen upptäcks av en slump senare beroende på att man kanske haft andra intressen där musiken legat dolt under ytan för att göra sig synlig långt senare. Oavsett vilket så handlar musik om så mycket hos oss människor.

Att använda sig av musik i olika livssituationer kan vara som balsam för själen vid exempelvis sorgliga krissituationer. Eller att ha lugna, harmoniska toner för att stressa av och gå ned i varv vid hektiska perioder. Musik berör både på ytan och djupet hos alla människor, om vi tillåter oss att låta musiken få kliva in i våra själar och hjärtan kan vi alla känna hur man kan bli ett med musiken även om man inte själv är musiker av något slag.

Många artiklar finns om musik. Att förstå att stress kan minska och kreativitet öka under ens arbetsdag om musik finns att lyssna på under dagen, bevisar att musik är nyttigt för oss.

Denna artikel musik för alla låter oss läsare själva få ta del av musikens viktiga skäl att finnas tillgänglig för alla människor.

Musik för minskad stress

Att kunna lyssna på musikaliska toner under en arbetsdag är tyvärr inte möjligt för alla människor. Dock finns det en majoritet arbeten där musik kan spelas under dagen. Det har visat att musik kan minska arbetsstressen och medföra att kreativitet får nytt liv och göra arbetet lättare att utföras. Med musik på arbetet kommer harmoni och är ett bra verktyg att få personer på arbetet att må bra. Idag stressas det alltför mycket i samhället och kan musiken lindra är det fantastiskt.

Musik inom sjukvården

Musikterapi har praktiserats under lång tid i Europa och USA där kliniskt baserade studier visat att musik kan lindra bland annat oro -och ångestkänslor, högt blodtryck, hjärt -kärlsjukdomar och andra psykosomatiska sjukdomar.

Under senare år har sjukvården använt datortomografi i samband med musik för att studera hjärnans biologiska processer vilket resulterat i att nervsystemet visat sig stimulerats och utvecklat sina “friska” delar av samtliga storhjärnslober och lillhjärnan.

Musik kan ha en positiv inverkan på barnens hjärna i unga år. Forskare har kommit fram till att musik kan förbättra ord -och språkutveckling samt räknekunskaper hos barn som regelbundet blivit involverade i musikens värld än de som inte har sysslat med musik.

Musikterapi för prematurbarn

Tidigare har forskare trott att det bästa för neonatalbarn är så lite ljudstimulans som möjligt och stängt ute ljus och ljud. Numera har man ändrat riktning och det finns på en del sjukhus musikterapeuter som bidrar till lugn för det för tidigt födda barnet genom att spela lugna toner av musik. Förhoppningen kring denna stimuli är att dessa barn ska kunna få lättare att lära sig språket då dessa prematura nyfödda har en ökad risk för svårigheter kring ord -och språkutveckling.

Musik för barn att somna till

Hur många föräldrar har inte någon gång fått lida av sömnbrist när ens barn inte velat somna? Nästan alla har någon gång fått utstå detta. Här är bevisat att musikaliska speldosor och vaggvisor för barn kan ha en effekt att lugna även de barn som kanske har svårt att komma till ro för sömn. Musik kan även ha den lugnande effekten för kolikbarn med magsmärtor som kan ha svårt att somna.

Musik är verkligen för alla!