Musik inom den kommersiella världen

Idag är musik mer populärt än någonsin, speciellt med de stora festivalerna som sker i stora fotbollsarenor. Att musik engagerar och skapar känslor är något vi diskuterar på flera olika plan på den här bloggen. Det är något unikt med musik och det är ett fantastiskt verktyg för att förmedla ett budskap. Inom reklamens värld är musiken därför viktig och syftar till att skapa en känsla relaterad till ett kommersiellt budskap.

Låt oss gå in lite mer på djupet kring detta med kommersiell musik och dess syfte. Vi tar upp allt från produktion till de lagliga aspekterna bakom reklammusik. Häng med!

Skapa känsla med musik

Det går att vara kreativ på många sätt för att förmedla känslor och stämning, men få saker genererar den exakta känsla som musik gör. Därför är musiken viktig när det gäller att förmedla budskap i reklamfilmer och olika reklamsammanhang. Som vi tidigare har nämnt här på bloggen finns det musik för alla tillfällen och känslor. Musiken kan spinna lika snabbt som casinohjulet lika väl som den kan vara harmonisk och lugn som ett stilla vattendrag. Handlar en reklam om att förmedla glädje eller drömmar? Då är den snabba musiken ett smart drag medan mer allvarliga budskap bör förmedlas via mer lugna tongångar. Det går även att skapa dramatisk musik som blandar olika känslor på en och samma gång.

Kommersiell musikproduktion

Att bara spontant ta en känd låt som musik till en reklamfilm eller radioslinga kan kännas självklart för stunden. Det är dock i praktiken inte lika enkelt eftersom att det handlar om rättigheter, det vill säga att du måste ha rätt att spela upp musikstycket. Reklambyråer har i regel koll på vilka regler som gäller och hjälper till att ta fram en lämplig musik som också är tillåten att använda.

Idag är det inte ovanligt att artister och musikproducenter skriver specifik musik till just kommersiella sammanhang. De får helt enkelt ett uppdrag från en kund att skapa en viss typ av musik baserad på den känsla eller stämning som ska förmedlas.