Musikens effekt på barns utveckling

Mänskliga kulturer är präglade av musik. Den är en del av våra liv, och stimulerar hjärnan på intressanta sätt. Musikens effekt på hjärnan är särskilt stark i de tidigare stadierna av livet, när hjärnan utvecklas drastiskt. Du hör musik på tv, i filmer, och även på festivaler och andra ceremonier. Hemma kanske du lyssnar på musik medan du studerar. För små elever och andra barn kan musik ha en väldigt positiv effekt på de kognitiva funktionerna.

Fördelarna med musik

Flera studier, exempelvis en från Södra Kaliforniens universitet i USA, har visat att tidig erfarenhet av musik kan accelerera utvecklingen av vissa delar av hjärnan. Denna utveckling går särskilt att märka på de delarna av hjärnan som har hand om språkinlärning och läsning, men kan även utveckla ett barns matematiska förmågor.

Utöver de akademiska fördelarna med musik, visar den sig även ha andra effekter på unga barn. Musik har visat sig utveckla både sociala färdigheter och känslomässig mogenhet hos barn. Dansar barnet även till musiken kan hen utveckla sin motorik på ett sätt som är både underhållande och hälsosamt.

I ett barns vardag är musikens betydelse självklar. Man utvecklas som person, men inte nog med det, musik gör en även glad. Din favoritlåt kan höja måendet på en dålig dag, och amplifiera måendet på en bra en. Även om man subtraherar alla fördelar med musik för barns utveckling, är musiken värd det för den känslomässiga aspekten. Örongodis, heter det.

Ge barn tillgång till musik

Om du är en förälder, eller kanske funderar över att bli en i framtiden, se till att ditt barn har tillgång till musik. Får barn möjlighet att lyssna på och spela musik utvecklas de bättre, medan de samtidigt får ha kul. Om man är gravid, kan man redan nu börja med att spela musik för sitt barn. Studier visar nämligen att även foster kan erhålla positiva effekter av musik. Musik är bra, helt enkelt!