Musik väcker känslor

Att musik kan väcka känslor vi inte ens själva är medvetna om kan nog de flesta vara överens om att det stämmer.

Vem har inte någon gång gråtit för att en ballad kanske väckt olyckliga kärleksminnen till liv? Eller en sång som kan locka tårar till ett minne förknippat med just den sången? Kanske har den framförts eller spelats vid ett speciellt tillfälle, exempelvis bröllop, dop eller begravning. Musiken kan vid sådana tillfällen väcka känslor som är förknippade med just de tonerna.

Att inte någon gång på något sätt blivit berörd av någon form av musik kan tyckas fattigt ur en personlig synvinkel. Vi äger känslor för att kunna få ha frihet att få utlopp för dessa. Hur skulle vi människor annars må? Ingen mår bra av att stänga av eller att låta känslor vara instängda. Med musik som tilltalar den enskilde individen som lyssnar kan både utlopp för sorgliga och lyckliga känslor få visa sig, vilket främjar till människors välmående och på sikt en sundare kropp.

Att få vara ett med musik är väl en underbar känsla! Att lyssna på tempohöjande och glad musik för att komma i feststämning är det väl ändå ingen som aldrig gjort? Vad vore en fest utan musik? Ganska tråkig skulle nog många hålla med om. En fest där gäster själva kan få välja en musiklista är idag mer möjligt än för flera år sedan eftersom många musik-kanaler finns att tillgå på internet där olika prenumerationer kan medföra att man även kan ladda ner favoritmusiken och därmed få en fulländad musiklista som passar alla gäster på en fest.

Att kunna ha sin egen karaoke-kväll är vanligt på hemmafester. Hur roligt är det inte att få agera sin favorit-idol i sånger där man själv kliver in med sin röst för att sjunga. Underbart roligt där många gäster fullkomligt älskar detta och kan få en fest att bli hur lyckad som helst.

Musik kan också väcka tårar till liv och bidra med känslor av frihet och ha tröstande effekt vid exempelvis begravningar. Man kanske får gråta till tonerna av en sång eller psalm där minnen uppkommer och förknippar personen man tar avsked av i just den sången eller psalmen. Många människor säger sig mått något bättre efter att man fått tröst genom fina och vackra toner av musik på en begravning av någon man håller kär. Musik är en viktig aspekt för dessa tillställningar och kan bidra till att lättare kunna få ett fint minne i en tuff situation avseende just begravning.

Musikens värld väcker mångas känslor till liv. Musikaliska toner för romantikens stunder kan ha en stor inverkan. Tänk dig ett bröllop med första dansen på golvet för brudparet utan fin musik till? Visst kanske detta skulle vara fint ändå, men med musik till blir en händelse mer påtaglig. Att få föra sin brud över golvet i en dans man valt till egenvald musik kan göra både brudpar och gäster tårögda av lycka som förstärks med fin och ljuvlig musik till. Eller egenvald musik på bröllop där brudpar kanske valt mer upptempo-musik för sin första dans. Glädjen spritter i både ben och känslor där även gäster kanske faller in med dansrörelser i takt med musiken då dessa känslor blir förstärkta vid glad musik.

Dop är vackert. Vid dop spelas också musik. Idag är det vanligt att man kanske inte enbart spelar psalmer vid sitt barns dop utan väljer något annat mer modernt. Valet är fritt och vem kan inte tycka att sång i en kyrka är magiskt med atmosfären och ljudet av musiken som ökar mellan kyrkosalens väggar. Musiken som spelas för det lilla barnet som döps kommer för alltid förknippas barnet i minnet.

Genom musiken lever vi alla vidare.

Musikens betydelse för många

Kan vem som helst sjunga vackert? Kan vem som helst spela något instrument? Kan alla lära sig att bli en musiker?

Eller är det något som bara finns i en del människors själar?

På den här bloggen kan mycket kring musikens värld hittas och nedskrivna ord om musikens roll till verkligheten.

Att vara musiker av något slag är för många en självklarhet att bli och vara redan från tidiga år i livet. För andra kanske ens egen musikgen upptäcks av en slump senare beroende på att man kanske haft andra intressen där musiken legat dolt under ytan för att göra sig synlig långt senare. Oavsett vilket så handlar musik om så mycket hos oss människor.

Att använda sig av musik i olika livssituationer kan vara som balsam för själen vid exempelvis sorgliga krissituationer. Eller att ha lugna, harmoniska toner för att stressa av och gå ned i varv vid hektiska perioder. Musik berör både på ytan och djupet hos alla människor, om vi tillåter oss att låta musiken få kliva in i våra själar och hjärtan kan vi alla känna hur man kan bli ett med musiken även om man inte själv är musiker av något slag.

Många artiklar finns om musik. Att förstå att stress kan minska och kreativitet öka under ens arbetsdag om musik finns att lyssna på under dagen, bevisar att musik är nyttigt för oss.

Denna artikel musik för alla låter oss läsare själva få ta del av musikens viktiga skäl att finnas tillgänglig för alla människor.

Musik för minskad stress

Att kunna lyssna på musikaliska toner under en arbetsdag är tyvärr inte möjligt för alla människor. Dock finns det en majoritet arbeten där musik kan spelas under dagen. Det har visat att musik kan minska arbetsstressen och medföra att kreativitet får nytt liv och göra arbetet lättare att utföras. Med musik på arbetet kommer harmoni och är ett bra verktyg att få personer på arbetet att må bra. Idag stressas det alltför mycket i samhället och kan musiken lindra är det fantastiskt.

Musik inom sjukvården

Musikterapi har praktiserats under lång tid i Europa och USA där kliniskt baserade studier visat att musik kan lindra bland annat oro -och ångestkänslor, högt blodtryck, hjärt -kärlsjukdomar och andra psykosomatiska sjukdomar.

Under senare år har sjukvården använt datortomografi i samband med musik för att studera hjärnans biologiska processer vilket resulterat i att nervsystemet visat sig stimulerats och utvecklat sina “friska” delar av samtliga storhjärnslober och lillhjärnan.

Musik kan ha en positiv inverkan på barnens hjärna i unga år. Forskare har kommit fram till att musik kan förbättra ord -och språkutveckling samt räknekunskaper hos barn som regelbundet blivit involverade i musikens värld än de som inte har sysslat med musik.

Musikterapi för prematurbarn

Tidigare har forskare trott att det bästa för neonatalbarn är så lite ljudstimulans som möjligt och stängt ute ljus och ljud. Numera har man ändrat riktning och det finns på en del sjukhus musikterapeuter som bidrar till lugn för det för tidigt födda barnet genom att spela lugna toner av musik. Förhoppningen kring denna stimuli är att dessa barn ska kunna få lättare att lära sig språket då dessa prematura nyfödda har en ökad risk för svårigheter kring ord -och språkutveckling.

Musik för barn att somna till

Hur många föräldrar har inte någon gång fått lida av sömnbrist när ens barn inte velat somna? Nästan alla har någon gång fått utstå detta. Här är bevisat att musikaliska speldosor och vaggvisor för barn kan ha en effekt att lugna även de barn som kanske har svårt att komma till ro för sömn. Musik kan även ha den lugnande effekten för kolikbarn med magsmärtor som kan ha svårt att somna.

Musik är verkligen för alla!