Musikens många effekter

Musiken har en enorm kraft att beröra oss människor till skratt och tårar. Den lugnar och piggar upp. Många effekter existerar i musikens värld där även påskyndning av olika sjukdomars …

Musik väcker känslor

Att musik kan väcka känslor vi inte ens själva är medvetna om kan nog de flesta vara överens om att det stämmer. Vem har inte någon gång gråtit för att …